Đất Phủ Rêu

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wormwood Portrait.png
Soft and squishy

Wormwood

Đất Phủ Rêu là một loại Đất độc quyền dành cho Hamlet DLC. Nó có thể thu được bằng cách đào ở Vùng Ngoại Ô bằng Chĩa. Giống những loại đất khác, nó có thể đặt ở bất cứ vùng đất trống nào hoặc sử dụng làm Nhiên Liệu.

Chim Lông Đỏ, QuạBồ Câu là những loại chim sẽ xuất hiện trên loại đất này.

Blueprint.png Thư viện ảnh