Bụi Gai

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Waxwell Portrait.png
It's twisted and thorny, just like me!

Maxwell

Bụi Gai (Spiky Bush) là thực vật thường được tìm thấy ở địa hình Đầm lầy . Nó đóng vai trò như Cành Con, cũng như Cành Con , Bụi phát triển được vào Mùa đông và sẽ mọc lại sau 4 ngày trong cả 2 mùa. Thu hoạch chúng sẽ mất 3HealthMeter.png.

Bụi Gai có thể bị đào với Xẻng và trồng lại ở nơi khác. Nó sẽ cho 1 Cành Cây và 1 cây giống Bụi Gai. Đây là cách an toàn hơn để lấy Cành Cây bởi vì đào và lấy Cành con không mất máu. Bụi Gai có thể sử dụng làm nhiên liệu tốt để đốt lửa trại, mặc dù chúng không mọc lại được, cũng giống như Cành ConBụi cỏ.

Gift Icon.png DLC

Trong Reign of Giants DLC, Bụi Gai cũng tồn tại trong quần xã Sa Mạc.

Trong Shipwrecked DLC, Khỉ Tiền Sử khi đã kết bạn cũng sẽ thu hoạch Bụi Gai, nếu chúng được đưa qua từ thế giới Shipwrecked. Điều này sẽ khiến chúng nhận sát thương.

Prototype.png Mẹo

  • Bụi Gai có thể được thu hoạch một cách an toàn khi trang bị Giáp Mâm Xôi mà không bị mất máu. Giáp Mâm Xôi cũng sẽ không mất đi độ bền.
  • Với Don't Starve Mega Update cơ chế mới thay đổi, người chơi giờ có thể nhặt vật phẩm, chế tạo và trang bị vũ khi khi cưỡi Bò Lai. điều này làm việc thu hoạch Bụi Gia không còn khiến người chơi chị hình phạt về HealthMeter.png, sát thương sẽ được áp dụng lên Bò Lai, tăng điểm cho xu thế thuần hóa chiến đấu của nó.

Placeholder.png Bên lề

  • Có 2 kiểu Bụi Gai trong game, 1 loại xám tối, loại còn lại sáng hơn xám tro(chỉ là kiểu thiết kế không liên quan tới game).
  • Bụi Gai từng có icon riêng trên bản đồ.