Tiệm Vũ Khí

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ The Boar's Tusk Weapon Shop)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Warly Portrait.png
Battle utensils.

Warly

Tiệm Vũ Khí là một Kiến Trúc Cửa Hàng Lợn sinh sản tự nhiên độc quyền cho DLC Hamlet. Được tìm thấy ở Thành Phố Cung Điện và bán các loại BẫyVũ Khí cho người chơi.

Nếu như người chơi có được Chìa Mở Thành Phố, Tiệm Vũ Khí cũng sẽ trở nên khả tạo trong Thẻ Quy Hoạch với nguyên liệu gồm 4 Ván Ép, 3 Giáo và 4 Da Lợn.

Door (Ancient Pig Ruins Exit) Map Icon.png Nội thất

Khi đi vào một Tiệm Vũ Khí, người chơi sẽ nhìn thấy đa dạng các loại Vật Dụng được bán để đổi lấy Oinc. Một Thợ Săn sẽ ngồi bán hàng trên ghế.

Những mặt hàng sau đây sẽ thấy được trưng bày ở trung tâm cửa hàng và sẽ được bổ sung lại bởi chủ tiệm:

Mặt hàng Tên Oinc.png
Cutlass Supreme.png Đoản Kiếm Tối Thượng 50
Bird Trap.png Bẫy Chim 20
Coconade.png Lựu Dừa 20
Blow Dart.png Tiêu Thổi 10
Boomerang.png Boomerang 10
Sleep Dart.png Tiêu Mê 10
Tooth Trap.png Bẫy Răng 10
Halberd.png Kích 5
Spear.png Giáo 3
Trap.png Bẫy 2

Ngoài ra, các mặt hàng sau đây có thể mua được từ các kệ không được chủ tiệm bổ sung:

Mặt hàng Tên Oinc.png Số lượng
Twigs.png Cành Con 1 4

Blueprint.png Thư viện ảnh