Thảm Xa Hoa

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Lush Carpet)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Waxwell Portrait.png
What was wrong with my carpet?

Maxwell

Thảm Xa Hoa (Lush Carpet) là một loại Đất có thể chế tạo hoặc được tìm thấy trong tự nhiên, được thêm vào Don't Starve Together. Nó đã được thêm vào bản cập nhật A Little Drama và có thể tìm thấy trên Bộ Vá sân khấu hoặc trên một ô lớn Sói Bụi Gai.

Nó là một sự thay thế cho Thảm Trải thông thường và có kết cấu màu tím đậm. Nó có thể được chế tạo bằng một Ván ép và một lông bò và yêu cầu Máy Luyện Kim để tạo nguyên mẫu.

Placeholder.png Bên lề

  • Bản cập nhật gần đây nhất mà một loại Đất mới được thêm vào, tức là Nền Gạch Cổ, được phát hành vào tháng 6 năm 2019. Kể từ đó, Don't Starve Together chưa nhận được loại Đất mới. Tuy nhiên, sau gần 3 năm, 10 loại đất mới đã được giới thiệu, bao gồm cả Thảm Xa Hoa.
  • Độ phủ của Thảm Xa Hoa khác với thảm thông thường.
  • Thảm Xa Hoa có cùng công thức chế tạo với thảm trải thông thường.

Blueprint.png Thư viện ảnh