Mái Chèo

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Driftwood Oar)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Winona Portrait.png
Remember, back straight, move those arms!

Winona

Mái ChèoVật Dụng có thể chết tạo trong Thẻ Đi Biển, độc quyền trong Don't Starve Together, và được giới thiệu trong bản mở rộng Return of Them. Nó yêu cầu một Gỗ để chế tạo và Thùng Suy Ngẫm để nguyên mẫu. Một Mái Chèo được sử dụng để chèo thuyền trên biển.

Nếu thao tác chèo không nhất quán (thời gian quá ít giữa 2 lần chèo), người chơi sẽ làm nước bắt lên và nhận 9Wetness Meter.png, và Mái Chèo cũng sẽ mất đi độ bền tương đương với 25 lần dùng.

Chèo Gỗ Mục

Wickerbottom Portrait.png
A much more efficient, lighter design.

Wickerbottom

Chèo Gỗ Mục cũng có thể được chết tạo trong Thẻ Đi Biển. Nó yêu cầu một Mảnh Gỗ Mục để chế tạo thay vì một Gỗ thường. Chèo Gỗ Mục chỉ có 400 lần dùng, nhưng kéo giài thêm 1,66 lần lực chèo mỗi lần dùng so với Mái Chèo thường.

Mỗi lần chèo lỗi với một Chèo Gỗ Mục cũng tăng độ Ẩm Ướt của người chơi thêm 9 Wetness Meter.png và giảm độ bền đi 25 lần dùng.

Placeholder.png Trivia

  • Cả hai loại Mái Chèo đều được giới thiệu trong bản cập nhật Turn of Tides.
  • Mái Chèo cũng có thể được sử dụng như một loại Vũ Khí, tuy nhiên, chúng không được khuyên dùng vì gây ít sát thương.
  • Một Mỏ Malbatross có thể sử dụng cùng mục đích với Mái Chèo.
  • Nhận xét của các nhân vật tùy thuộc vào bao nhiêu lần họ chèo lỗi.
Wickerbottom Portrait.png
I must time this perfectly.

Wickerbottom, when failing for the first time.

Wendy Portrait.png
Abigail, perhaps you could take a turn rowing?

Wendy, when failing a second time.

Webber Portrait.png
Row row row your boat... maybe a bit better next time.

Webber, when failing a third time.