Thùng Suy Ngẫm

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Thùng Suy Ngẫm)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wortox Portrait.png
For a mind as vast as the sea is deep!

Wortox

Thùng Suy Ngẫm là một loại trạm chế tạo có thể được chế tạo trong Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản mở rộng Return of Them. Có thể chế tạo trong Thẻ Khoa Học, yêu cầu 4 Ván Ép để chế tạo và Máy Khoa Học để nguyên mẫu.

Khi đứng gần Thùng Suy Ngẫm sẽ mở khóa Thẻ Đi Biển cho người chơi chế tạo các đồ đi biển (thuyền, chèo, buồm...).

Placeholder.png Bên lề

  • Thùng Suy Ngẫm được giới thiệu trong bản cập nhập Turn of Tides.
  • Mỗi nhân vật sẽ nhận xét về một Thùng Suy Ngẫm bị cháy.
Winona Portrait.png
Time to make another!

Winona

Blueprint.png Thư viện ảnh