Thẻ Cổ Xưa

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Ancient Tab)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Biểu Tượng Thẻ
A solid piece of history.

–Wilson

Thẻ Cổ Xưa cho phép người chơi chế tác các vật dụng từ Đài Giả Khoa Cổ Đại, kể cả lúc đài đổ nát hoặc nguyên vẹn. Những vật dụng trong thẻ này không thể "tạo mẫu" rồi có thể tạo lại bất kỳ lúc nào; mỗi khi muốn chế tạo một vật dụng trong thẻ này, người chơi phải ở gần một Đài Giả Khoa, bất kể người chơi đã chế tạo những vật dụng này bao nhiêu lần trước đó.

Vật Dụng Chế Tạo

Những vật dụng sau đây có thể chế tạo trong Thẻ Cổ Đại: