Thẻ Sách

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Icon Book.png
THÔNG TIN BỊ QUÁ TẢI

–WX-78

Với những vật phẩm đặc biệt của Maxwell , xem Sách Vong Linh.

Thẻ Sách là một thẻ đặc biệt chỉ có sẵn với Wickerbottom. Nó cho phép người chơi chế tạo sách, có thể được sử dụng để kích hoạt một số sự kiện với chi phí là Tinh Thần. Mỗi cuốn sách có nhiều lần sử dụng.

Vật dụng chế tạo

Các mục sau có thể được tạo trong Thẻ Sách: