Huy Chương Thulecite

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wilson Portrait.png
Getting pretty magical around here.

Wilson, during Nightmare Cycle warning phase.

Huy Chương Thulecite là vật dụng Cổ Xưa. Nó đòi hỏi 2 Nhiên Liệu Ác Mộng, 2 Thulecite Đài Giả Khoa Đổ Nát để chế tạo. Giống như tất cả các vật phẩm từ Thẻ Cổ Xưa, Huy Chương Thulecite không thể được tạo nguyên mẫu và Nhân Vật cần phải ở gần Đài Giả Khoa Đổ Nát để chế tạo lại.

Huy chương thay đổi màu sắc để đánh giá trạng thái của Chu kỳ Ác Mộng trong Tàn Tích.

  • Giai đoạn yên tĩnh - Huy chương ở trạng thái thường có màu nâu sẫm.
  • Giai đoạn ác mộng - Huy chương sẽ phát sáng màu đỏ. Đèn Ác Mộng sẽ sinh ra Sinh Vật Ảo Ảnh trong giai đoạn này.

Khi kiểm tra nó trong các giai đoạn của chu kì ác mộng sẽ cung cấp thông tin về trạng thái ma thuật của nó như : becoming more magical, staying steady, or becoming less magical, tương ứng với giai đoạn bắt đầu, giữa, và kết thúc giai đoạn của Chu Kì Ác Mộng.

Khi ở ngoài Tàn Tích (kể cả bên ngoài Hang Động), nó vẫn sẽ có màu đỏ, với các câu thoại của các nhân vật khi kiểm tra nó ở trạng thái không hoạt động.

All stages of a Thulecite Medallion.

Gift Icon.png Downloadable Content

Trong Shipwrecked DLC, Huy Chương Thulecite có thể tạo bằng cách đội Não của Tư Duy, kể cả khi người chơi không ở gần Đài Giả Khoa Cổ Đại.

Don't Starve Together icon.png Don't Starve Together

Trong Don't Starve Together, Huy chương Thulecite có thể sinh ra tại Cave Holes có thể lấy được bằng cách sử dụng Bùa Lười Biếng.

Khi Huy Chương Thulecite trong hành trang của người chơi, Chìa Khóa Cổ sẽ xuất hiện trên bản đồ của người chơi, kể cả khi được mang bởi một Mob hoặc người chơi khác, trong rương hoặc trên mặt đất và trong khu vực chưa được khám phá.

Nêu vẽ một Huy Chương Thulecite trên một Bảng Mini nó vẫn sẽ hiển thị các giai đoạn của Chu Kỳ Ác Mộng như thật.

Prototype.pngTips

  • Sử dụng Huy Chương Thulecite Trong Don’t Starve Together là cách nhanh nhất để tìm Quản Thần Cổ Đại (nếu chưa tìm thấy hoặc bị giết), vì nó giữ Chìa Khóa Cổ. Nó cũng là cách để xác định vị trí chìa khóa khi người chơi mang nó đi quá xa làm thất lạc nó và không thể tìm thấy.

Blueprint.png Gallery