Đất Nguyệt Cảng

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Moon Quay Beach Turf)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Wilson Portrait.png
A chunk of sand.

Wilson

Đất Nguyệt Cảng (Moon Quay Beach Turf) là một loại đất tự nhiên và dành riêng cho Don't Starve Together được giới thiệu trong bản cập nhật Lời Nguyền Nguyệt Cảng. Nó có thể được tìm thấy trên Nguyệt Cảng hoặc được chế tạo trong Bộ Lọc Trang Trí.

Bạn có thể cống nạp chuối cho Khỉ Chúa, Bản Thảo sẽ được ném ra và bạn có thể học công thức.