Bộ Cọc Bến Cảng

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Dock Piling Kit)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Wilson Portrait.png
Aha! I thought the dock was missing something.

Wilson

Bộ Cọc Bến Cảng (Dock Piling Kit) là một Vật Dụng có thể chế tạo dành riêng cho Don't Starve Together được giới thiệu trong bản cập nhật Lời Nguyền Nguyệt Cảng.

Nó được sử dụng để cài đặt Cọc Bến Cảng trên Bến Nổi. Bạn có thể lấy Bản Thảo để học công thức từ Khỉ Chúa.

Cọc Bến Cảng

Cọc Bến Cảng (Dock Piling) là một vật trang trí cho Bến Nổi không có mục đích gì xa hơn. Bạn có thể tìm thấy chúng trên các bến tàu hiện có trên Nguyệt Cảng.