Áo Mỡ Cá Voi

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Blubber Suit)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

DISGUSTING INSULATING PROPERTIES DETECTED

–WX-78

Áo Mỡ Cá Voi là Vật Dụng Trang Phục xuất hiện trong DLC Shipwrecked. Nó cần 4 Mỡ Cá Voi, 2 Vải và 2 Lá Dừa để chế tạo và yêu cầu Máy Khoa Học để nguyên mẫu. Cuộn Kim Khâu sửa 62.5% Độ Bền của Áo. Áo Mỡ Cá Voi cũng có cơ hội tìm thấy trong rương kho báu chỗ Điểm Đánh Dấu X.

Áo Mỡ Cá Voi giúp bảo vệ 100% khỏi Ẩm ƯớtMưa. Nó là một loại đồ ấm cấp 3, làm tăng thời gian Nhân Vật có thể không với nguồn nhiệt vào Mùa Đông trước khi bị Cóng Lạnh. Nó có chỉ số giữ nhiệt là 240.