Bẫy Biển

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Sea Trap)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Willow Portrait.png
C'mon, swim inside! It's cozy in there!

Willow

Bẫy Biển là một Vật Dụng giới thiệu trong DLC Shipwrecked. Nó là vật dụng đi biển dùng để bắt Tôm Hùm Biển, nhưng không bắt được Cá Heo Mõm Dài, Sứa, hay Cá Nhám Chó. Bẫy Biển cần 4 Lá Dừa, 2 Chai Rỗng, và 1 Sứa để chế tạo và yêu cầu một Máy Khoa Học để nguyên mẫu. Nó cũng là một phần thường từ Yaarctopus khi trao đổi bằng Que Thạch.

Khi gài, Bẫy Biển có thể mồi bằng thức ăn, mà thu hút Tôm Hùm Biển. Mồi hay không, một Bẫy Biển vẫn sẽ kích hoạt một khi có Tôm Hùm Biển di chuyển đủ gần đến nó.

Icon Tools.png Sử dụng

Bẫy Biển gài bằng cách để chúng trên Biển Sâu và có thể lấy lên lại bất cứ lúc nào. Chúng sẽ di chuyển một chút trước khi gài xong khi triển khai. Để mồi vào Bẫy Biển sau khi gài, chỉ đơn giản để thức ăn vào nó. Mồi sẽ tiêu sau khi bắt thành công, nhưng sẽ được trả lại nếu người chơi nhặt Bẫy Biển lên mà mồi vẫn còn đó. Một khi Bẫy Biển bắt được thứ gì, nó sẽ nhả lưỡi câu của nó cùng một cái lồng, với Tôm Hùm Biển ở trong lồng.

Bẫy Biển không nhất thiết phải mồi để bắt Tôm Hùm Biển. Nếu một Tôm Hùm Biển chạm Bẫy Biển vì lý do nào đó, Bẫy sẽ có thể bắt nó. Nghĩa là nếu Bẫy Biển đặt trực tiếp ở trên Gò Tôm Hùm, nó sẽ bắt Tôm Hùm Biển khi nó rời hang hay lúc trở về.

Khi một Bẫy Biển được lấy từ Biển lên và vẫn được gài để bắt một Tôm Hùm Biển, thì không bị mất độ bền, cho phép di chuyển nó xung quanh thoải mái. Khi một Bẫy Biển lấy lên sau khi bắt được một Tôm Hùm (hay thất bại), nó sẽ mất độ bền.

Bẫy Biển cũng có thể dùng để đánh dấu các khu vực đáng chú ý trên Bản Đồ, bởi biểu tượng Bẫy xuất hiện ở bất cứ đâu chúng được bỏ lại.

Placeholder.png Bên lề

  • Ốc Đá được nhìn thấy trong hình của Bẫy Biển, gợi ý về khả năng dùng làm mồi của chúng trong Bẫy, trong hâu hết các đồ ăn khác.
  • Nhận xét của Wilson về Bẫy Biển có thế là liên quan đến chương trình Chuyến săn bão táp.

Blueprint.png Thư viện ảnh