Cá Nhám Chó

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Shipwrecked icon.png

Wilson Portrait.png
It has that wet-dog smell.

Wilson, when examining a Dog Fish.

Cá Nhám Chó (Dogfish) là một sinh vật thụ động xuất hiện trong Shipwrecked DLC. Chúng có thể nhìn thấy dọc Biển một mình, hay phong phú hơn ở Rạn San Hô. Khi Thuyền của người chơi đến gần một bóng Cá Nhám Chó, nó sẽ nổi lên và cố bơi ra xa, trước khi chìm xuống nước lại. Cá Nhám Chó chỉ sinh ra vào thời điểm khởi tạo thế giới, và chúng sẽ không đẻ lại một khi bị giết, khiến chúng là nguồn tài nguyên hạn chế. Chúng được xem là sinh vật vô tội, và giết một con sẽ tăng 2 mức độ man rợn của người chơi, mà có thể khiến Krampus xuất hiện.

Cá Nhám Chó Chết

Webber Portrait.png
All dogfish go to heaven, right?

Webber, when examining a Dead Dogfish.

Cá Nhám Chó ChếtLương Thực tìm thấy trong DLC Shipwrecked. Nó kiếm được bằng cách giết một Cá Nhám Chó. Cá Nhám Chó Chết có thể dùng làm nguyên liệu trong Nồi Hầm, được tính là 1 giá trị và 0.5 giá trị thịt.

Khi một Cá Nhám Chó Chết để cho hỏng, nó sẽ trở thành Cá Thối. Đặt một Cá Nhám Chó Chết vào trong Packim Baggims thường hoặc mập sẽ khiến Packim ăn nó và nhả ra Cá Thối.


Spear.png Chiến lược

Cá Nhám Chó bơi khá nhanh và sẽ tránh được người chơi. Chúng có thể giết dễ dàng bằng một Súng Giáo, một Giáo ném bằng Súng Giáo gây đủ sát thương để giết Cá Nhám Chó trong một phát duy nhất với người chơi không có hệ số sát thương âm. Cách khác, chúng có thể đuổi vào bờ và dồn góc, cho phép giết chúng bằng Vũ Khí Cận Chiến. Dưới đây là số lần đánh cần để giết một Cá Nhám Chó với mỗi loại vũ khí khi chơi với nhân vật có hệ số sát thương mặc định. Đau Thời Tiết không bao gồm bởi tính ngẫu nhiên từ đạn của nó.

Số lần đánh
Vật Phẩm Dogfish
Old Bell.png Reign of Giants 1 0 0
Obsidian Coconade.png Shipwrecked 1 0 0
Coconade.png Shipwrecked Hamlet icon.png 1 0 0
Spear Gun Obsidian.png Shipwrecked 1 - 1 Charged.png 0 - 0 Charged.png 0 - 0 Charged.png
Gunpowder.png
Harpoon.png Shipwrecked
Blunderbuss.png Hamlet icon.png
1 0 0
Bee Mine.png ≥1 ≥0 ≥0
Spear Gun Battle.png Shipwrecked 1 as Wigfrid Portrait.png 0 as Wigfrid Portrait.png 0 as Wigfrid Portrait.png
Spear Gun Spear.png Spear Gun Poison.png Shipwrecked 1 0 0
Obsidian Spear.png Shipwrecked 1 - 2 0 - 0 0 - 0
Blow Dart.png 1 0 0
Electric Dart.png Don't Starve Together 2 (1 Wettargetdamage.png) 0 (0 Wettargetdamage.png) 0 (0 Wettargetdamage.png)
Dark Sword.png
Glass Cutter.png Don't Starve Together
2 0 0
Cutlass Supreme.png ShipwreckedHamlet icon.png 2 0 0
Tooth Trap.png 2 0 0
Pew-matic Horn.png Hamlet icon.png 3, 3 or 2 0, 0 or 0 0, 0 or 0
Thulecite Club.png 2 0 0
Ham Bat.png 2 - 4 0 - 0 0 - 0
Obsidian Axe.png Shipwrecked 2 - 4 - Charged.png 0 - 0 - Charged.png 0 - 0 - Charged.png
Tentacle Spike.png

Cork Bat.png Hamlet icon.png
Cursed Rounds.png Marbles.pngDon't Starve Together

2 0 0
Slurtle Slime.png 2 0 0
Halberd.png Hamlet icon.png 3 0 0
Morning Star.png Reign of Giants 3 (2 Wettargetdamage.png) 0 (0 Wettargetdamage.png) 0 (0 Wettargetdamage.png)
Bat Bat.png
Battle Spear.png Reign of Giants
3 0 0
Bramble Trap.png Hamlet icon.png Don't Starve Together 3 0 0
Spear.png

Poison Spear.png Peg Leg.pngShipwrecked
Moon Glass Axe.png Gold Rounds.png Don't Starve Together

3 0 0
Trident.png Shipwrecked 3 (1 Toy Boat.png) 0 (0 Toy Boat.png) 0 (0 Toy Boat.png)
PickSlashAxe.png 4 0 0
Machete.png Shipwrecked Hamlet icon.png 4 0 0
Boomerang.png Axe.png Pickaxe.png Brush.png

Tail o' Three Cats.png Malbatross Bill.png Bull Kelp Stalk.png Don't Starve Together
Gold Pan.png Hamlet icon.png

4 0 0
Stalking Stick.png Hamlet icon.png 5 0 0
Eyeshot.png Shipwrecked 5 0 0
Saddlehorn.png Hammer.png Pitchfork.png Shovel.png Walking Cane.png Willow's Lighter.png Torch.png

Telebrella.png Don't Starve
Shears.png Executive Hammer.pngHamlet icon.png
Cactus Spike.png Shipwrecked Whirly Fan.png Driftwood Oar.png Oar.png Slow-Down Rounds.png Pebbles.png Don't Starve Together

6 0 0
Lucy the Axe.png 8 0 0
Bug Net.png Fishing Rod.png

Magnifying Glass.png Hamlet icon.png

24 0 0

Cần 2 lần để đóng băng Cá Nhám Chó bằng Gậy Băng. Cần 1 Tiêu Ngủ để Cá Nhám Chó ngủ.

Icon Tools.png Sử dụng

Dead Dogfish.png
Interface arrow right.png
Spoiled Fish.png
Dead Dogfish.png
Fire Pit.png
Fish Steak.png
Dead Dogfish.png
Drying Rack.png
Jerky.png
Dead Dogfish.png
Birdcage.png
Egg.png
Dead Dogfish.png
Yaarctopus Icon.png
Octopus Chest.png

Prototype.png Mẹo

  • Abigail có thể chạy vượt Cá Nhám Chó, và có đủ thời gian để giết nó. Để giảm thời gian cần thiết, tốt nhất là thực hiện vào Hoàng Hôn hoặc Đêm.
  • Woodlegs có thể dùng pháo vô hạn của The 'Sea Legs' để giết Cá Nhám Chó dễ dàng. Người chơi cũng nên lưu ý là đạn pháo sẽ tạo ra Sóng Lớn mà sẽ khiến Ẩm Ướt The 'Sea Legs' nếu không né được.

Mosquito.png Lỗi

  • Khi treo một Cá Nhám Chó Chết lên Giá Phơi, nó có thể trở nên vô hình. Tuy nhiên nó vẫn khô như thường, và cho ra Thịt Khô sẽ nhìn thấy được.

Blueprint.png Thư viện ảnh