Lợn Đầm Lầy

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Swamp Pig)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wendy Portrait.png
They're less standoffish than their brethen.

Wendy

Lợn Đầm Lầy (Swamp Pig) là một mob độc quyền trong Sự Kiện The Gorge của Don't Starve Together. Chúng có thể tìm thấy ở khu vực Làng Lợn Đầm Lầy, được cai quản bởi Lợn Già Làng.

Sign.png Tên của Lợn Đầm Lầy

Tên ngẫu nhiên được đặt cho Lợn Đầm Lầy. Tên có thể được xem bằng cách di chuột lên chúng.

Tên của Lợn Đầm Lầy có thể gặp: 

 • Antonius
 • Balbinus
 • Caracalla
 • Commodus
 • Didius
 • Domitian
 • Elagabalus
 • Geta
 • Gordian
 • Hadrian
 • Lucius
 • Marcrinus
 • Marcus
 • Maximinus
 • Nerva
 • Pertinax
 • Pupienus
 • Septmius
 • Severus
 • Titus
 • Trajan

Gramophone.png Lời thoại

 • YOU DIFFERENT
 • HELLO
 • YOU FEED GNAW?
 • KIND ELDER SICK. NEED REST
 • YOU WEIRD GOAT
 • (SNIFF SNIFF) (SNORT)
 • YOU HELP PIGS?

Placeholder.png Bên lề

 • Nhiều nhân vật nhận xét về việc Lợn Đầm Lây không hung dữ như Lợn thường.
 • Theo Wickerbottom, Lợn Đầm Lầy là một phần của loài Lợn thường.

Blueprint.png Thư viện ảnh