Bột Mì

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Flour)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Woodie Portrait.png
Don't look like no flower to me.

Woodie

Bột Mì (Flour) là một loại nguyên liệu của sự kiện The Gorge. Nó là nguyên liệu cho rất nhiều công thức món ăn, vậy nên bạn nên luôn luôn dự trữ nó. Bột mì được làm từ Lúa Mì trên Đá Nghiền. Nó rất quan trọng và luôn cần được chế biến từ sớm

Icon Tools.pngSử dụng

Wheat.png
Wheat.png
Interface arrow right.png
Flour.png
link = Mealing Stone