Cua Cuội

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Pebble Crab)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Wurt Portrait.png
Aww, it so cute!

Wurt

Cua Cuội (Pebble Crab) là một Mob thụ động độc quyền trong Sự Kiện The Gorge của Don't Starve Together.

Một số Cua Cuội có thể tìm thấy ở quanh khu vực Thị Trấn Đổ Nát, nơi Billy đi loanh quanh và đặt Đá Nghiền. Chúng sẽ đào đất và chui xuống khi người chơi tiếp cận, chúng có thể bắt được bằng cách dùng Bẫy Cua, mua từ Billy với giá 1 Đồng Rubi. Bẫy Cua có thể dùng mồi là Thịt Vụn hoặc Cá Hồi để tăng sự hiệu quả.

Sau khi bị bắt, Cua Cuội có thể giết để lấy 1 Thịt Cua, thứ dùng cho những Công Thức Nấu cua.