Cá Nê-on

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Neon Quattro)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Shipwrecked icon.png

Woodie Portrait.png
Nice colours on that one.

Woodie, when examining a Neon Quattro.

Cá Nê-on (Neon Quattro) là một loại cá được giới thiệu trong Shipwrecked DLC. Chúng có thể thu hoạch từ Trại Nuôi Cá sau khi đã rắc Trứng Cá, cùng với Cá Hề, Cá Mú TímCá Nhiệt Đới. Chúng có thể được nấu trong Nồi Hầm với 0.5 giá trị Phẩm Thịt và 1 giá trị Phẩm Cá. Chúng là nguyên liệu đặc biệt cần thiết để nấu món Súp Cá Nhiệt Đới. Cá Nê-on không thể phơi khô ở trên Giá Phơi.

Khi sử dụng, Cá Nê-on hồi lại 12.5 Sức Đói và 1 Máu và làm nhiệt độ của người chơi tụt đi 8 ngay lập tức.

Cá Nê-ôn Nướng

Wolfgang Portrait.png
Toasty fish is good muscle fuel.

Wolfgang, when examining a Cooked Neon Quattro.

Cá Nê-ôn nướng (Cooked Neon Quattro) là phiên bản nấu chín của Cá Nê-on bằng cách sử dụng những thứ có chức năng biến thực phẩm sống thành chín một cách độc lập như Lửa Trại, Lò Lửa, Sao Lùn, Lò Nhiệt, etcs. Nó cũng có thể được sử dụng trong các công thức trong Nồi Hầm. Cá Nê-ôn Nướng có cùng loại hiệu ứng với phiên bản sống nhưng hồi nhiều máu hơn.

Icon Tools.png Sử dụng

Neon Quattro.png
Cooking.png
Cooked Neon Quattro.png
Neon Quattros.png
Birdcage.png
Egg.png
Neon Quattros.png
Yaarctopus Icon.png
Octopus Chest.png
Neon Quattros.png
Purple Groupers.png
Pierrot Fishes.png
Vegetables.png
Crock Pot.png
Tropical Bouillabaisse.png

Placeholder.png Bên lề

  • Cá Nê-on được thêm vào Shipwrecked DLC hơn 1 năm sau khi hoàn thành chính thức bản cập nhật Home Sea Home sau khi được sử dụng trong nhánh beta trong vài tháng.
  • Theo Wickerbottom cá nê-on có cùng họ với "neon tetra", một loại cá nước ngọt có thật ngoài đời. Nhưng neon tetra nhỏ hơn nhiều so với cá nê-on trong trò chơi.
    • Phần tên "Quattro" là một tham chiếu cho điều này, với từ tetra là "bốn" trong tiếng Hy Lạp và cuatro là "bốn" trong tiếng Tây Ban Nha.

Blueprint.png Thư viện ảnh