Cá Que

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Fishsticks)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Ha ha, là một cái tên vui tai.

–Wolfgang

Cá Que là Thực Phẩm  được nấu từ Nồi Hầm khi dùng ít nhất 1 Phẩm Cá  và chỉ 1 Cành Cây. Cần 40 giây để hoàn thành.

Thêm 2 Cành Cây sẽ cho ra Dịch Ướt. Thêm Bắp có thể tạo ra Tacos Cá. Thêm Chũi Trùng sẽ không thể tạo ra Cá Que.

Nguyên liệu

  • Yêu cầu: Twigs.png (tối đa 1)
  • Yêu cầu: Fishes Crock Pot.png
  • Ngoại trừ: Moleworm.png

Icon Science.png Công thức

Fishes.png
Twigs.png
Filler.png

×(2)

Crock Pot.png
Fishsticks.png
Chỉ cần 0.5 giá trị cá trong Don't Starve Together

Ví dụ

Fishes.png
Twigs.png
Monster Meats.png

×(2)

Crock Pot.png
Fishsticks.png
Fishes.png
Twigs.png
Mushrooms.png
Berry.png
Crock Pot.png
Fishsticks.png
Fishes.png
Twigs.png
Fishes.png
Frog Leg.png
Crock Pot.png
Fishsticks.png
Fishes.png
Twigs.png
Corns.png
Berry.png
Crock Pot.png
Fishsticks.png
50% tạo ra Tacos Cá.
Fishes.png
Twigs.png
Morsels.png
Mandrake.png
Crock Pot.png
Fishsticks.png
50% tạo ra Súp Nhân Sâm
Fishes.png
Twigs.png
Ice.png

×(2)

Crock Pot.png
Fishsticks.png
Reign of Giants icon.png

Icon Tools.png Sử dụng

Fishsticks.png
Pig Icon.png
Manure.png