Nhân Sâm

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Mandrake)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Wilson Portrait.png
I've heard strange things about those plants.

Wilson, when examining a planted Mandrake.

Waxwell Portrait.png
Oh shut UP, will you?

Maxwell, when examining a picked Mandrake.

Nhân Sâm (Mandrake )Sinh Vật rất hiếm sống ở Đồng CỏHang Động. Mặc định chỉ có vài Nhân Sâm trên bản đồ (từ 2-5). Nhân Sâm thường sống thành cụm, vì vậy tìm được 1 con sẽ tìm được toàn bộ con còn lại. Dùng để tạo nên Sáo Thần Pan và món Súp Nhân Sâm bằng Nồi Hầm.

Khi hái lên lúc chiều hoặc tối (hoặc khi ở dưới lòng đất), chúng trở thành sinh vật sống, đi theo người chơi đồng thời kêu gào lên cho tới sáng, sau đó tự trồng lại xuống mặt đất. Khi hái lên lúc ban ngày, chúng nằm trên mặt đất và có thể nhặt lấy làm đồ vật. Nhân Sâm không trồng lại nhân tạo được, và không thể cho ăn như đối với Lồng Chim. Không có "Hạt Nhân Sâm" trong game, do đó không thể trồng và sinh ra thêm Nhân Sâm được.

Với lực sát thương mặc định, Nhân Sâm gục sau 1 nhát Giáo (tương tự vậy với RìuCuốc).

Thức ăn

Wigfrid Portrait.png
The cörpse öf the rutabaga still retains its magic.

Wigfrid, when examining a dead Mandrake.

Nhân Sâm Tươi và Nhân Sâm Chín không bị hỏng. Nhân Sâm Tươi tăng 60 HealthMeter.png và 75 HungerMeter.png, và làm tất cả Sinh Vật gần đó ngủ chứ không làm người chơi ngủ . Các sinh vật sau khi ngủ sẽ tỉnh dậy sau một lúc hoặc bị tấn công

Nấu Nhân Sâm sẽ đưa người chơi vào giấc ngủ. Ăn Nhân Sâm Chín tăng 100 HealthMeter.png và 150 HungerMeter.png, và làm người chơi và tất cả Sinh Vật gần đó ngủ. Ăn Súp Nhân Sâm tăng 100 HealthMeter.png và 150 HungerMeter.png và 5 SanityMeter.png, nhưng không làm người chơi vào giấc ngủ.

Lợn, Gà Tây, và Cánh Cụt Biển sẽ ăn Nhân Sâm Chín để trên mặt đất, khiến bản thân và tất cả các SInh Vật gần đó ngủ cho đến khi sáng ngày hôm sau (không phụ thuộc thời gian lúc ăn). Nhân Sâm Tươi sẽ không đưa người chơi vào giấc ngủ. Lợn cũng sẽ tạo ra Phân (như đối với Rau Quả khác) nếu nó ăn Nhân Sâm. Gà Tây ăn Nhân Sâm vẫn đang trồng trong đất, khiến tất cả Sinh Vật gần đó ngủ (trừ người chơi).

Hành vi

Sau khi hái, Nhân Sâm đi theo người chơi (kể cả qua Hố Giun), nhảy nhót xung quanh và gây ra rất nhiều tiếng ồn. Giống như hầu hết những loài đi theo, chúng sẽ lùi lại khi người chơi đến quá gần. Nếu Nhân Sâm bị tấn công, chúng sẽ bỏ chạy khỏi người chơi vô thời hạn.

Gift Icon.png DLC

Trong Shipwrecked DLC, Nhân Sâm có thể tìm thấy ở Quần Xã Bãi Cỏ.

Trong Hamlet DLC, Nhân Sâm có thể tìm thấy ở Quần Xã Rừng Mưa Nhiệt Đới Sâu ở gần những Nhà Nhân Sâm. Ngoài ra nó có thể mua Cửa Hàng Đồ Lạ với giá 50 Oinc, khiến cho Nhân Sâm có thể tái tạo.

Don't Starve Together icon.png Don't Starve Together

Nếu bị ăn trong Don't Starve Together (DST), Nhân Sâm khi được bất cứ sinh vật nào hoặc người chơi ăn sẽ khiến cho tất cả những người chơi xung quanh thiếp đi. Túi Chiến Lợi Phẩm có tỉ lệ rơi ra một củ Nhân Sâm đã chết, nhờ đó khiến chúng có thể tái tạo vì Túi Chiến Lợi Phẩm xuất hiện vào mọi Mùa Đông.

Icon Tools.png Công dụng

Mandrake.png
Fire Pit.png
Cooked Mandrake.png
Đưa người chơi vào giấc ngủ.
Cooked Mandrake.png
Pig Icon.png
Manure.png
Đưa mọi sinh vật gần đó vào giấc ngủ. Không thể đưa trực tiếp.
Cut Reeds.png

×5

Mandrake.png
Rope.png
Prestihatitator.png
Pan Flute.png
Mandrake.png
Filler.png

×(3)

Crock Pot.png
Mandrake Soup.png

Prototype.png Mẹo

  • Hiệu ứng giấc ngủ của Nhân Sâm có thể được sử dụng để qua nhanh những lúc khó khăn của trò chơi (như Mùa Đông). Nhân Sâm làm người chơi ngủ 0,75 ngày khi nấu chín, 1 ngày khi ăn, vì vậy 3 Nhân Sâm sẽ bỏ qua được 5 ngày.
  • Có thể dụ nhân sâm đến gần vài con nhện vào lúc chiều hoặc tối . Nhện sẽ cắn chết nhân sâm và người chơi có thể nhặt

Placeholder.png Bên lề

  • Nhân Sâm Sống có thể bị ăn bởi Cánh Cụt Biển và Lợn Sói mà vẫn sẽ kích hoạt hiệu ứng gây ngủ.
  • Hồn Ma thường sẽ bay trên Nhân Sâm.
  • Nhân Sâm trong thực tế có trong thần thoại của văn hóa dân gian châu Âu. Rễ của nó có một hình dạng gần giống con người và được cho là hét lên khi bật gốc (giống với Mandragora trong Harry Potter and the Chamber of Secrets .

Mosquito.png Lỗi

  • Mặc dù Nhân Sâm dễ cháy, chúng sẽ không tạo ra Tro khi giết bằng Tiêu Lửa.
  • (PC) Khi người chơi hái Nhân Sâm bằng cách sử dụng phím Space, Nhân Sâm có thể trồng trở lại, nhưng nếu người chơi cố gắng hái Nhân Sâm khi nó đã được trồng lại, các nhân vật sẽ bắt đầu mất kiểm soát và sẽ được không thể tương tác với Nhân Sâm một lần nữa.
  • (PC) Nhân Sâm xuất hiện trong giỏ đồ của người chơi có thể tự trồng lại khi bị 'bỏ' trên mặt đất.

Blueprint.png Thư viện ảnh