Phòng Thí Nghiệm Nổi

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

WX-78 Portrait.png
NO KIN OF MINE WOULD STAND IN THAT HIDEOUS MOISTURE

WX-78

Phòng Thí Nghiệm Nổi là một Công Trình khả tạo trong Shipwrecked DLC. Nó yêu cầu 4 Đá Vôi, 2 Cát và 2 Doodad Điện để chế tạo, một Máy Khoa Học để nguyên mẫu. Nó hoạt động tương tự như Máy Luyện Kim, nghĩa là nó có thể mở khóa các công thức Chế Tạo của khoa học cấp 2, nhưng nó chỉ có thể được đặt trên Biển.

Placeholder.png Bên lề

  • Phòng Thí Nghiệm Nổi được thêm vào Shipwrecked DLC hơn một năm sau khi phát hành bản chính thức trong cập nhật Home Sea Home, sau nhiều tháng thử nghiệm tại nhánh beta.