Đất Hố Mặt Trăng

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Moon Crater Turf)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wickerbottom Portrait.png
I'm not sure you grasp the gravity of the situation. Ho ho!

Wickerbottom

Đất Hố Mặt Trăng (Moon Crater Turf) là một vật phẩm Đất độc quyền cho Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản mở rộng Return of Them. Nó được tìm thấy ở Thẻ Thiên Thể, yêu cầu 1 Đá Mặt Trăng và 2 Đá Vụn Trăng để chế tạo, và chỉ có thể chế tạo được khi đứng gần Đài Thiên Tinh.

Những cây như Bụi Dâu, Cỏ, Cành Con, Bụi Gai, Củ Thịt, Quả ThôngCây Dẻ Bulô có thể được trồng trên loại đất này. Nó sẽ ngăn Cây Mắt mọc.

Placeholder.png Bên Lề

  • Đất Hố Mặt Trăng được giới thiệu trong bản cập nhật Turn of Tides.

Blueprint.png Thư Viện Ảnh