Lọng Nhiệt Đới

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Tropical Parasol)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Woodie Portrait.png
I think I did a pretty good job on this 'breller.

Woodie

Lọng Nhiệt Đới (Tropical Parasol) là phiên bản Shipwrecked của Lọng Kiều Diễm. Nó cũng có thể thấy trong Thẻ Sinh Tồn, nó luôn khả chế, nhưng thay vì dùng Cỏ Cắt, Lọng Nhiệt Đới cần 3 Lá Dừa để chế tạo. Giống như Lọng Kiều Diễm, nó dễ dàng chế tạo hơn thay cho .

Khi cầm, Lọng Nhiệt Đới cung cấp bảo vệ khỏi Ẩm ƯớtQuá Nhiệt, hồi chậm Tinh Thần. Sau khi chế tạo, nó sẽ hỏng dần theo thời gian dù có dùng hay không. Không như Lọng Kiều Diễm, Lọng Nhiệt Đới không thể dùng làm Nhiên Liệu.

Blueprint.png Thư viện ảnh