Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wilson Portrait.png
This will keep my hair dry, at least.

Wilson

Dù (Umbrella) là một vật dụng trong Thẻ Sinh Tồn, cần 6 Cành Cây, 1 Da Lợn, 2 để chế tạo và Máy Khoa Học để nguyên mẫu. Nó ngăn sự mất mát Tinh Thần khỏi Mưa khi trang bị. Khi đang chơi WX-78, Dù sẽ ngăn chặn thiệt hại bởi Mưa. Dù cũng có thể dùng như Vũ khí cận chiến, nhưng không khuyến khích vì nó gây ít thiệt hai và bị hỏng sau 20 lần dùng. Còn đâu dù sẽ không bao giờ hỏng.

Gift Icon.pngDLC

Trong DLC Reign of GiantsShipwrecked, Dù làm chậm tốc độ tăng của nhiệt độẨm Ướt. Giờ nó cũng mất Độ Bền khi sử dụng. Có thể được sửa chữa bằng Cuộn Kim Khâu lên 83%.

Vì độ bền gắn liền với thời gian được trang bị, chiếc ô không còn là vũ khí nữa và việc tấn công bằng nó sẽ gây ra sát thương bằng với tay không (10 theo mặc định), không tốn thêm độ bền khi sử dụng theo cách này.

Trong Hamlet DLC, Dù có thể mua ở Tiệm Tạp Hóa với giá 10 Oinc.

TabTools.png Sử dụng

Umbrella.png
Shark Gills.png
Shark Gills.png
Straw Hat.png
Alchemy Engine.png
Dumbrella.png
Shipwrecked icon.png

Placeholder.png Bên lề

Mẹo

Blueprint.png Thư viện ảnh