Vest Mát Mùa Hè

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Vests are so in.

–Willow

Vest Mát Mùa Hè là đồ có ở bản mở rộn Reign of Giants . Nó cho sự bảo vệ trung bình Quá Nhiệt và nhỏ cho ướt mưa . Yêu cầu 1 Dây Thừng, 3 Lông Đỏ Thẫm , và 2 Da Lợn để chế tạo và Máy Luyện Kim để photo bản thiết kế.

Vest Mát Mùa Hè mất sau 8 ngày khi mặc và có thể dùng Cuộn Kim Khâu để tăng thêm 63% độ bền.

Placeholder.png Bên lề

  • Vest Mát Mùa Hè từng được chến tạo từ Giấy Cói thay vì Dây nhưng bảo vệ nóng tốt hơn .
  • từ "Frest" trong Vest Mát Mùa Hè (Summer Frest) là ghép từ "Fresh" và "Vest".

Blueprint.png Thư viện Ảnh