Ván Sửa Thuyền

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Boat Patch)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Với DLC Shipwrecked, xem Bộ Sửa Thuyền.


Wigfrid Portrait.png
If a Viking cares för her vessel, t'will dö the same in return.

Wigfrid

Ván Sửa Thuyền (Boat Patch) là một Vật Dụng chế tạo được trong Thẻ Đi Biển, độc quyền cho Don't Starve Together và được giới thiệu trong bản mở rộng Return of Them.

Nó có thể được sử dụng để vá một lỗ thủng của Thuyền Ván và sửa chữa 25 like=Boat Kit. Nó cũng có thể được sử dụng trực tiếp để sửa chữa 25 like=Boat Kit.

Placeholder.png Bên Lề

  • Ván Sửa Thuyền được ra mắt trong bản cập nhật Turn of Tides.
  • Công thức và giá trị sửa chữa của nó đã được thay đổi trong March 2022 QoL update.

Blueprint.png Thư viện ảnh