Đồng Hồ Hồi Quy

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

It's perfect for short trips, no muss or fuss.

–Wanda

Đồng Hồ Hồi Quy (Backstep Watch) sẽ cung cấp cho Wanda khả năng dịch chuyển tức thời trong khoảng cách ngắn. Khi đặt trong hành trang, người chơi có thể thấy một số điểm đánh dấu hiển thị liên tục vị trí vừa đi qua, kích hoạt đồng hồ sẽ dịch chuyển người chơi đến vị trí điểm đánh dấu gần nhất. Thời gian hồi chức năng là 2 giây.

Wanda sẽ có số bước dịch chuyển khác nhau tùy thuộc vào độ tuổi của cô ấy. Wanda trẻ sẽ dịch chuyển 16 đơn vị, Wanda trung niên sẽ dịch chuyển 8 đơn vị và Wanda già sẽ dịch chuyển chỉ 4 đơn vị.

Nó yêu cầu 1 Mảnh Lắp Đồng Hồ và 2 Vàng để chế tạo.