Rương Biển

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Sea Chest)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Woodie Portrait.png
How's it stay afloat when it's full?

Woodie

Rương Biển là một Kiến Trúc độc quyền dành cho Shipwrecked DLC. Nó có thể tìm thấy trong Thẻ Kiến Trúc với nguyên liệu bao gồm 4 Ván Ép, 1 Dầu và yêu cầu 1 Máy Khoa Học để nguyên mẫu. Nó hoạt động giống hệt với Rương bình thường, khác ở chỗ là chỉ có thể đặt trên Biển.

Placeholder.png Bên lề

  • Rương Biển được thêm vào Shipwrecked DLC hơn 1 năm sau khi hoàn thành chính thức bản cập nhật Home Sea Home sau khi được sử dụng trong nhánh beta trong vài tháng.
  • Rương Biển chia sẻ hình dáng của nó cùng Rương Bạch Tuộc.