Đèn Soi Sàn Tàu

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Deck Illuminator)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

WX-78 Portrait.png
LIGHT-PRODUCING MAST UPGRADE

WX-78

Đèn Soi Sàn Tàu (Deck Illuminator) là một vật dụng khả chế độc quyền dành cho Don't Starve Together và được giới thiệu trong bản mỏ rộng bản mở rộng Return of Them. Có thể tìm thấy trong Thẻ Đi Biển, yêu cầu 1 Ván Ép, 2 Dây Thừng và 4 Đá Lửa để chế tạo và 1 Thùng Suy Ngẫm để nguyên mẫu.

Đèn Soi Sàn Tàu có thể lắp đặt trên cả Cột Buồm lẫn Buồm Cánh. Nó loại trừ lẫn nhau với Dây Dẫn Sét. Khi trang bị nó sẽ phát sáng trong vòng 6 phút và có thể nạp nhiên liệu như Lửa Trại hay Lò Lửa.

Placeholder.png Bên lề

  • Đèn Soi Sàn Tàu được giới thiệu trong bản cập nhật Troubled Waters.

Blueprint.png Thư viện ảnh