Cột Buồm

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Mast Build.pngBuồm

Wortox Portrait.png
A mast to sail the ocean vast.

Wortox

Buồm là một Vật Dụng khả chế trong Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản mở rộng Return of Them. Nó có thể được tìm thấy trong Thẻ Đi Biển, yêu cầu 3 Ván Ép, 3 Dây Thừng và 8 để chế tạo và Think Tank để nguyên mẫu.

Cột Buồm có thể được lắp đặt trên một chiếc Thuyền Ván. Cánh buồm sau đó có thể được kéo lên để cho phép người chơi vượt biển. Một Bánh Lái có thể được dùng để điều khiển hướng đẩy của cánh buồm.


Mast Malbatross.pngBuồm Cánh

WX-78 Portrait.png
YOU WORK FOR ME NOW

WX-78

Buồm Cánh là một Vật Dụng khả chế trong Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản mở rộng Return of Them. Nó có thể được tìm thấy trong Thẻ Đi Biển, yêu cầu 3 Gỗ Nổi, 3 Dây Thừng và 4 Vải Lông Vũ để chế tạo. Sau khi chết Malbatross cũng rơi ra Bản Thảo hiếm gặp rất cần thiết để chế tạo vật dụng này.

Buồm Cánh cũng có thể lắp đặt trên một chiếc Thuyền. Cánh của Buồm sau đó có thể nâng lên để cho phép người chơi vượt biển. Buồm cánh mất nhiều thời gian để lắp đặt hơn so với Buồm thông thường nhưng nó có thể rút lại nhanh hơn nhiều, cho phép thuyền có thể dừng lại dễ dàng hơn. Buồm cách có lực đẩy tốt hơn Buồm thông thường nhưng chúng có tốc độ bẻ lái bằng nhau.

Vật lý học

Một Cột Buồm được kéo xuống làm tăng vận tốc tối đa của Thuyền lên 1,5 lần và Buồm Cánh tăng tốc độ lên 3. Mỗi Cột Buồm khác cùng thuyền có hiệu quả thấp hơn 30% so với trước đó (hiệu ứng Buồm Cánh được áp dụng trước tiên). Tốc độ tối đa cuối cùng được giới hạn trong khoảng từ 1 (không có buồm) và 5. Bảng sau đây đưa ra một số ví dụ:

Buồm Không buồm Mast Build.png Mast Build.pngMast Build.png Mas Malbatross.png Mast Build.pngMast Build.pngMast Build.png Mas Malbatross.pngMast Build.png Mas Malbatross.pngMas Malbatross.png
Tốc độ 1 1.5 2.55 3 3.285 4.05 5

Lưu ý rằng tốc độ ban đầu là 0, được tăng lên 1 bởi giới hạn giàng buộc

Placeholder.png Bên Lề

  • Buồm được ra mắt trong bản cập nhật Turn of Tides.
  • Buồm Cánh được ra mắt trong bản cập nhật beta Salty Dog.