Ngọc Đỏ

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Red Gem)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Woodie Portrait.png
I see within it the fiery death of a thousand trees.

Woodie

Ngọc Đỏ (Red Gem) là vật dụng tạo nên nhiều đồ Ma Thuật như Gậy Lửa, Đèn Chong Đêm, Bùa Phục SinhNgọc Tím.

Ngọc Đỏ có thể thu thập từ việc đào Mộ, rơi ra từ Chó Săn Đỏ, trao đổi Kính Lục Phân với Wolly, rơi từ trận động đất và Măng Đá trong Hang Động, khai thác từ Tượng Cổ, Máy Đồng Hồ HỏngRương Văn Hoa trong Tàn Tích. Chúng cũng có thể được tìm thấy dưới dạng đơn lẻ, rơi ra một lần khi đập Thuyền Đắm.

Gift Icon.png DLC

Trong Reign of Giants DLC, Ngọc Đỏ rớt ra với tỉ lệ 0.02% từ việc gỡ Cây Cỏ Lăn.

Trong Shipwrecked DLC, khi dùng Lưới Rà đánh bắt ngoài Biển có cơ hội nhận được Ngọc Đỏ. Tăng cơ hội nhận được vào Mùa Bão and Mùa Khô. Cọc MácmaBãi Mácma có cơ hội rơi rơi ra khi đào.

Trong Hamlet DLC, Ngọc Đỏ có thể nhận được từ việc đập Vại Cũ, giết Pugalisk, tìm trong Tàn Tích Lợn Cổ và khai thác Trứng Hóa Thạch từ Tổ BFB.

Don't Starve Together icon.png Don't Starve Together

Trong Don't Starve Together, Chuồn Chuồn rơi ra 2 Ngọc Đỏ khi chết. Hươu Ngọc Đỏ sẽ rơi ra một Ngọc Đỏ khi chết hoặc khi Klaus chết.

Rương Đắm cũng có thể chứa Ngọc Đỏ, có khả năng là Ngọc Lam thay thế.

Ngọc Đỏ có thể dùng để chế tạo Lò Nhiệt và đặt vào Ngọc Đá Mặt Trăng để tạo nên Thấu Kính Mặt Trăng Đỏ. Cũng có thể dùng để nạp Máy Phát Điện Đá Quý của Winona.

Wilson cũng có thể chế tạo Ngọc Đỏ thông qua "Chuyển đổi ngọc I".

Icon Tools.png Sử dụng

Red Gem.png
Blue Gem.png
Prestihatitator.png
Purple Gem.png
Papyrus.png
Papyrus.png
Red Gem.png
Shadow Manipulator.png
The End is Nigh.png
Wickerbottom portrait.png
Spectoggles.png
Red Gem.png
Interface arrow right.png
Fryfocals.png
Wagstaff Portrait.png
Nightmare Fuel.png
Nightmare Fuel.png
Spear.png
Red Gem.png
Shadow Manipulator.png
Fire Staff.png
Gold Nugget.png

×8

Nightmare Fuel.png
Nightmare Fuel.png
Red Gem.png
Prestihatitator.png
Night Light.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Nightmare Fuel.png
Nightmare Fuel.png
Red Gem.png
Prestihatitator.png
Life Giving Amulet.png
Red Gem.png
Cut Stone.png

×6

Boards.png

×4

Alchemy Engine.png
Smelter.png
Hamlet icon.png
Red Gem.png
Red Gem.png
Charcoal.png

×10

Scales.png
Blueprint (rare).png
Scaled Furnace.png
Don't Starve Together icon.png
Red Gem.png
Cratered Moonrock.png
Interface arrow right.png
Red Moonlens.png
Don't Starve Together icon.pngĐặt Ngọc Đỏ vào Ngọc Đá Mặt Trăng
Red Gem.png
Bio Data.png

×4

Bio Scanalyzer.png
Thermal Circuit.png
DST icon.pngWX-78 Portrait.png
Red Gem.png
Time Pieces.png
Marble.png
Marble.png
Interface arrow right.png
Ageless Watch.png
DST icon.pngWanda Portrait.png