Lông Đuôi Thỏ

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wendy Portrait.png
It contains his fuzzy wuzzy essence.

Wendy

Lông Đuôi Thỏ (Bunny Puff) thu được khi giết Thỏ Người hoặc khi phá hủy Chòi Thỏ dưới Hang Động bằng Búa hoặc Gậy Giải Cấu Trúc. Lông Đuôi Thỏ không rơi ra từ Thỏ.

Lông Đuôi Thỏ dùng để tạo Chiếu Lông và Chòi Thỏ. Cũng có thể đổi với Vua Lợn lấy 2 Vàng Thỏi và cho Lợn ăn để kết thân với chúng. Lợn, Chó SănNhện sẽ ăn Lông Đuôi Thỏ để trên mặt đất.

Icon Tools.png Công dụng

Bunny Puff.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png
Straw Roll.png
Bunny Puff.png
Bunny Puff.png
Alchemy Engine.png
Fur Roll.png
Boards.png

×4

Carrot.png

×10

Bunny Puff.png

×4

Alchemy Engine.png
Rabbit Hutch.png
Bunny Puff.png
Monster Meat.png
Silk.png
Interface arrow right.png
Dangler Switcherdoodle.png
DST icon.pngWebber Portrait.png

Placeholder.png Bên lề

  • Trong file trò chơi, Lông Đuôi Thỏ được xếp là một loại Lương Thực, nhưng nó cũng được liệt kê là "HORRIBLE", đó là lý do tại sao người chơi không ăn được.

Blueprint.png Thư viện ảnh