Sừng Hà Mã

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Waxwell Portrait.png
Well, it'd make a good hat rack.

Maxwell


Sừng Hà Mã là một Vật Dụng độc quyền cho DLC Hamlet rơi ra từ Hà Mã Sừng Tấm. Nó có thể dùng để chế tạo Còi Chim.

Icon Tools.png Sử dụng

Hippopotamoose Antler.png
Platapine Quill.png
Platapine Quill.png
Platapine Quill.png
Flint.png
Science Machine.png
Bird Whistle.png