Hạch Nhện

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Spider Gland)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


I think it's poison.

–Woodie

Hạch Nhện là vật dụng tăng máu rớt từ Nhện hoặc khi khai thác Thạch Nhện. Giúp tăng 8 Máu cho người chơi hoặc Sinh Vật, kể cả những loài thù địch. Dùng để tạo Thuốc Cầm Máu.

Chúng dễ cháy vì vậy không nên để gần nguồn lửa, nếu không chúng sẽ biến thành Tro.

Reign of Giants icon.png Reign of Giants

Trong Reign of Giants, Webber có thể sử dụng 6 Hạch Nhện, 12 và 6 Giấy Cói để tạo ra Trứng Nhện.

Don't Starve Together icon.png Don't Starve Together

In Don't Starve Together, Hạch Nhện có thể dùng để tạo Tim Mách Lẻos.

Icon Tools.png Sử dụng

Spider Gland.png
Ash.png
Ash.png
Rocks.png
Science Machine.png
Healing Salve.png
Silk.png

×12

Spider Gland.png

×6

Papyrus.png

×6

Interface arrow right.png
Spider Eggs.png
Reign of Giants icon.png Webber portrait.png
Cut Grass.png
Cut Grass.png
Cut Grass.png
Spider Gland.png
Health.png

×40

Interface arrow right.png
Telltale Heart.png
Don't Starve Together icon.png

Placeholder.png Bên lề

Blueprint.png Thư viện Ảnh