Đá Lửa

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Flint)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Ui button variant 1 on.png
Ui button variant 1 off.png

Wolfgang Portrait.png
Is rock, but eh, pointy.

Wolfgang

Đá Lửa (Flint) là vật dụng tạo nên các dụng cụ cơ bản. Chúng nằm rải rác trên mặt đất hoặc khi khai thác Đá Tảng trơn hoặc ánh vàng bằng Cuốc. Đá Lửa không bắt lửa và dễ gặp nhiều trên mặt đất, mặc dù cuối cùng có thể bị hết. Dĩ nhiên có thể kiếm thêm khi đi xuống Hang Động.

Đá Lửa dùng để kết thân với Tôm Hùm Đá. Tương tự như các khoáng sản khác, nó cũng là thức ăn của Sên RùaỐc Sên Rùa.

Là nguyên liệu cần thiết dễ kiếm ngay từ đầu game. Nên luôn có ít nhất 2 đá lửa để trong giỏ đồ để tạo Công Cụ cơ bản hoặc Giáo.


Gift Icon.png DLC

  • Trong Hamlet DLC nó khá phổ biết khi rơi từ Hòn Phân, thứ còn có thể tái tạo miễn sao bạn chưa giết hết Bọ Hung. Ngoài ra nó cũng bán ở Tiệm Tạp Hóa với giá 1xOinc.png mỗi cái.

Icon Tools.png Sử dụng

Flint.png
Twigs.png
Interface arrow right.png
Axe.png
Flint.png
Flint.png
Twigs.png
Twigs.png
Interface arrow right.png
Pickaxe.png
Flint.png
Flint.png
Twigs.png
Twigs.png
Science Machine.png
Shovel.png
Flint.png
Flint.png
Twigs.png
Twigs.png
Science Machine.png
Pitchfork.png
Flint.png
Flint.png
Twigs.png
Twigs.png
Science Machine.png
Razor.png
Flint.png
Rope.png
Twigs.png
Twigs.png
Science Machine.png
Spear.png
Flint.png
Bee.png

×4

Boards.png
Science Machine.png
Bee Mine.png
Flint.png
Flint.png
Flint.png
Rocks.png

×10

Pickaxe.png
Alchemy Engine.png
Thermal Stone.png
Flint.png

×6

Hammer.png
Hammer.png
Gears.png
Interface arrow right.png
Thumper.png
Wagstaff Portrait.png
Flint.png
Flint.png
Twigs.png
Twigs.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Interface arrow right.png
Battle Spear.png
Reign of Giants icon.pngWigfrid Portrait.png
Flint.png
Flint.png
Flint.png
Twigs.png
Interface arrow right.png
Machete.png
Shipwrecked icon.png
Flint.png
Hippopotamoose Antler.png
Platapine Quill.png
Platapine Quill.png
Platapine Quill.png
Science Machine.png
Bird Whistle.png
Hamlet icon.png

Blueprint.png Thư viện ảnh