Chuông Vỏ Ốc

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Shell Bells)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


Willow Portrait.png
Ew, it's making noises!

Willow, GENERIC


WX-78 Portrait.png
I HATE IT

WX-78, GENERIC


Waxwell Portrait.png
I've quite lost my taste for music.

Maxwell, GENERIC

Chuông Vỏ Ốc (Shell Bells) là những Vật Phẩm độc quyền dành cho Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản mở rộng Return of Them. Chúng có thể tìm thấy trên mặt đất ở Đảo Ẩn Cư. Chúng cũng rơi ra từ Cua Hoàng Đế.

Chúng phát ra một nốt nhạc khi người chơi đến gần. Lời thoại thay đổi bằng cách nhấn mỗi loại vỏ, chơi trong một quãng tám khác nhau.

Chúng có thể dùng Búa đập để lấy 1 Vỏ Bể.

Blueprint.png Thư viện ảnh