Bụi Trái Cây Đá

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


Webber Portrait.png
There's rocks growing out of that bush!

Webber

Bụi Trái Cây Đá (Stone Fruit Bush) là một Thực Vật độc quyền cho Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản mở rộng Return of Them, có thể tìm thấy trên Đảo Mặt Trăng. Chúng có thể thu hoạch để nhận được 3 Trái Cây Đá. Bụi Trái Cây Đá có thể đào lên bằng Xẻng để trồng lại tại 1 địa điểm mới, những nó sẽ cần được bón phân để có thể thu hoạch lại. Một bụi cây sẽ hỗ trợ 3 lần thu hoạch. Bụi Trái Cây Đá có thể được trồng bằng Mầm Trái Cây Đá. Chúng phát triển trong cả Mùa Đông.

Một Bụi Trái Cây Đá trải qua 4 giai đoạn:

Stage Time
Stone Fruit Bush Empty.png Không có quả 2 days ± 1 minute
Stone Fruit Bush Prepick.png Sắp ra quả 3 minutes ± 1 minute
Stone Fruit Bush Planted.png Có thể thu hoạch 3 days ± 1 minute
Stone Fruit Bush Crumble.png Nứt vỡ 1 day ± 1 minute

Một Bụi Trái Cây Đá trong giai đoạn nứt vỡ trông tương tự như giai đoạn có thể thu hoạch, nhưng có những vết nứt trên Trái Cây Đá trên bụi cây. Thu hoạch ở giai đoạn này không thu được gì. Phải mất 4 đến 6 phút để Bụi Trái Cây Đá trở lại giai đoạn đầu tiên.

Placeholder.png Bên lề

  • Bụi Trái Cây Đá được giới thiệu trong bản cập nhật Turn of Tides.
  • Các nhân vật có lời thoại cụ thể cho các giai đoạn khác nhau của Bụi Trái Cây Đá:
Webber Portrait.png
We don't think it can make fruit anymore.

Webber, when examining a barren Stone Fruit Bush.

Waxwell Portrait.png
I think it's sick or something.

Maxwell, when examining a diseassing Stone Fruit Bush.

Wickerbottom Portrait.png
These are not ideal conditions for this species.

Wickerbottom, when examining a withered Stone Fruit Bush.

Wilson Portrait.png
It'll take awhile to grow more fruit.

Wilson, when examining a Stone Fruit Bush without fruit.

Wortox Portrait.png
Now it stinks really good!

Wortox, when examining a diseased Stone Fruit Bush without fruit.

WX-78 Portrait.png
YES. IT IS BURNING

WX-78, when examining a burning Stone Fruit Bush without fruit.


Blueprint.png Thư viện ảnh