Ngai Thạch Nhũ

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Stalacmite Throne)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wilson Portrait.png
I should break that. For science.

Wilson

Ngai Thạch Nhũ là một kiến trúc tự sản trong Hamlet DLC, được tìm thấy bên trong Gò Kiến. Chiếc ngai là nơi mà Kiến Chúa nằm ở bên trên.

Sau khi tiêu diệt Kiến Chúa, người chơi có thể khai thác chiếc ngai bằng Cuốc để thu được một lượng ĐáĐá Lửa.

Placeholder.png Bên lề

  • Một số đồ rơi ra từ Kiến Chúa có thể sẽ bị kẹt trên chiếc ngai, dùng cuốc đập chiếc ngai để lấy được chúng.
  • Nếu người chơi sử dụng Gậy Dịch Chuyển lên Kiến Chúa, chiếc ngai cũng sẽ được dịch chuyển theo.