Bao Đấm Bốc

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Shadow Boxer)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Woodie Portrait.png
I should see how much of a punch I'm packing, eh?

Woodie

Bao Đấm Bốc (Punching Bag) là một kiến trúc độc quyền của Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản mở rộng From Beyond. Được chế tạo trong Bộ Lọc Kiến Trúc từ 3 Cỏ và 1 Ván Ép và cần Máy Khoa Học để nguyên mẫu.

Nếu bạn đánh vào Bao Đấm Bốc, nó sẽ hiển thị số điểm sát thương do vũ khí được sử dụng cuối cùng gây ra. Bạn cũng có thể mặc áo giáp, giúp tăng độ bền và ảnh hưởng đến tỷ lệ sát thương. Để tháo áo giáp, bạn có thể thay nó bằng một cái khác, hoặc đập nó bằng Búa.


Tay Đấm Bóng Đêm

Tay Đấm Bóng Đêm (Shadow Boxer) là một kiến trúc độc quyền của Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản mở rộng From Beyond. Được chế tạo từ 3 Cỏ, 1 Ván Ép và 1 Kinh Dị Thuần Túy và cần Mũ Ma Thuật để nguyên mẫu.

Nếu bạn đánh vào Tay Đấm Bóng Đêm, nó sẽ hiển thị số điểm sát thương do vũ khí được sử dụng cuối cùng gây ra. Bạn cũng có thể mặc áo giáp, giúp tăng độ bền và ảnh hưởng đến tỷ lệ sát thương.

Về hình thức, nó là một sinh vật của bóng đêm, đó là lý do tại sao nó bị ảnh hưởng bởi tất cả những yếu tố bổ trợ sát thương ảnh hưởng đến các sinh vật bóng đêm.


Tay Đấm Ánh Sáng

Tay Đấm Ánh Sáng (Bright Boxer) là một kiến trúc độc quyền của Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản mở rộng From Beyond. Được chế tạo bằng 3 Cỏ, 1 Ván Ép và 1 Quang Thạch Tinh Khiết và cần Mũ Ma Thuật để nguyên mẫu.

Nếu bạn đánh vào Tay Đấm Ánh Sáng, nó sẽ hiển thị số điểm sát thương do vũ khí được sử dụng cuối cùng gây ra. Bạn cũng có thể mặc áo giáp, giúp tăng độ bền và ảnh hưởng đến tỷ lệ sát thương.

Về mặt hình thức, nó là một sinh vật của mặt trăng, đó là lý do tại sao nó bị ảnh hưởng bởi tất cả những yếu tố bổ trợ sát thương ảnh hưởng đến các sinh vật mặt trăng.


Blueprint.png Thư viện ảnh