Bàn Cưa

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Sawhorse)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Bàn Cưa (Sawhorse) là một Kiến Trúc có thể chế tạo độc quyền cho Don't Starve Together, được giới thiệu trong From Beyond. Nó cần 4 Ván Ép và 4 Đá Lửa để chế tạo sau khi có được Bản Thảo hiếm từ Cua Ẩn Sĩ bằng cách đặt Bản Sao Ghế Thánh Tích trên Đảo Ẩn Sĩ.

Bàn Cưa là một nguyên mẫu. Khi đứng gần nó, người chơi có thể truy cập vào nhiều Cấu trúc và Vật phẩm hơn cũng như nguyên mẫu công thức chế tạo của nó.

Sawhorse.png Công thức

Prototype.png Mẹo

  • Cách dễ nhất để có được Bản thảo cho Bản Sao Ghế Thánh Tích (để xây một Bản Sao Ghế Thánh Tích trên Đảo Hermit) là tìm và tiêu diệt Vong Linh Tĩnh Lặng trong Tàn tích.
  • Bàn Cưa tạo ra tiếng động lớn khi có người chơi ở gần, vì vậy bạn không nên để nó ở khu vực chính trong căn cứ của mình.

Placeholder.png Bên lề

  • Bàn Cưa được giới thiệu trong bản cập nhật Host of Horrors.

Blueprint.png Thư viện ảnh