Cột Trụ

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Pillars)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Cột Trụ (Pillar) là vật trang trí ở dưới Hang ĐộngTàn Tích. Không thể tác động vào hoặc dời đi mà không dùng dòng lệnh. Chúng cản trở tầm nhìn và di chuyển của người chơi, chỉ có tác dụng trang trí.

Don't Starve Together icon.png Don't Starve Together

Don't Starve Together giới thiệu 2 loại cột trụ mới, Hang Đá và Măng Đá, tương ứng với những tài nguyên ở quần xã tìm thấy chúng. Dù khác biệt về trực quan nhưng nó cũng có chức năng tương tự với Trụ Hang động ban đầu.

Bản mở rộng A New Reign, một loại Cột Trụ mới tìm thấy trong quần xã Tâm Nhĩ. Một loại Lấm Bùn trong Tàn Tích, chúng sẽ đổi màu khi Cổng Cổ Xưa được kích hoạt.

Bản mở rộng Return of Them, cùng với quần xã Tàng Thư Cổ Đại giới thiệu một loại Cột Trụ cổ đại với 1 phiên bản thường và 1 phiên bản bị phá hủy.

Gold Nugget.png Thư viện ảnh