Mâm Xôi Bụi Gai

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Bramble)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Harp Statue.png Bài Viết này không hoàn thiện vì sự phá hoại xấu xa của Maxwell.... Hãy giúp hoàn thiện nó, hoặc thảo luận với cộng đồng dưới phần bình luận.


Wheeler Portrait.png
It's never easy, is it?

Wheeler

Mâm Xôi Bụi Gai là một thực vật hung hăng độc quyền cho DLC Hamlet.

Chúng sinh sản trong Mùa Tươi Tốt theo những hàng lớn, và đặc biệt có thể thấy trong quần xã Rừng Mưa Nhiệt Đới, Rừng Nhiệt Đới SâuRừng Nhiệt Đới Độc, Đồng Bằng HoangVùng Sơn Màu. Chúng sẽ không sinh sản trên hầu hết các loại nền được chế tạo, trừ Nền Tóc Râu. Vì những hạn chế về nền này nên chúng có vẻ tránh sinh sản tại các quần xã Ao Sen, Vùng Canh TácThành Phố Lợn.

Chúng hoạt động như một bức Tường, ngăng người chơi và hầu hết các Mob khác đi qua (trừ Sinh Vật Ảo Ảnh).

Nếu người chơi tấn công Mâm Xôi Bụi Gai để phá hủy nó, nó sẽ gây thiệt hại cho người chơi bằng 3 HealthMeter.png cho mỗi đòn đánh. Wormwood có thể tránh được điều này khi mặc Giáp Mâm Xôi, Khi nó bị phá hủy, những bụi gai khác cùng hàng cũng sẽ bị phá hủy theo.

Vào cuối Mùa Tươi Tốt, Mâm Xôi Bụi Gai sẽ từ từ biến mất trong vòng một ngày.

Blueprint.png Thư Viện Ảnh