Trạm Chải Lông Bò

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Beefalo Grooming Station)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wigfrid Portrait.png
Preparing för the stage is nearly as exhilarating as preparing för battle!

Wigfrid

Trạm Trải Lông Bò (Beefalo Grooming Station) là một Kiến Trúc khả chế độc quyền của Don't Starve Together. Nó có thể được tìm thấy trong Thẻ Kiến Trúc, yêu cầu 4 Lông Bò Lai, 4 Ván Ép và cần Máy Luyện Kim để nguyên mẫu. Nó cho phép người chơi mặc cho Bò Lai đã được gắn Chuông Bò Lai những skin mới. Tất cả những skin này đều miễn phí. Để có thể mặc đồ, Bò Lai trước tiên cần được cột vào trạm trước.


Skin cho Bò Lai

Chiến Binh


Búp Bê


Lễ Hội


Bọc Thép


Hoa Cỏ


Trang Trọng


Victorian


Kỳ Lân


Placeholder.png Bên lề

  • Trạm Trải Lông Bò được giới thiệu như một phần của sự kiện Năm Bò Lai, nó được thêm vào trò chơi sau khi kết thúc sự kiện.