Bom Ngâm

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Waxwell Portrait.png
It smells quite nice, if I'm honest.

Maxwell

Bom Ngâm (Bath Bomb) là một Vật Dụng khả chế độc quyền cho Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản mở rộng Return of Them. Nó có thể được chế tạo với 6 Hoa Nguyệt Phong và 1 Tiêu Thạch, tuy nhiên, chế tạo nó yêu cầu người chơi phải đứng gần một Đài Thiên Tinh. Một vài Bom Ngâm có thể được tìm thấy tự nhiên ở gần các Hồ Nước Nóng. Bom Ngâm bị hỏng trong 6 ngày.

Bom Ngâm có thể được thả xuống Hồ Nước Nóng, khiến cho Hồ bốc hơi nhanh hơn. Sau khi một Bom Ngâm được thả vào Hồ, Kỳ Nhông sẽ bị thu hút bởi nó và sẽ chín sau khi ở gần nó đủ lâu. Vào đêm Trăng Tròn, tất cả Hồ đã có một Bom Ngâm được thả vào sẽ kết tinh thành những tảng Pha Lê Trăng. Khai thác chúng sẽ rơi ra 5 Đá Vụn Trăng và hiếm khi có Ngọc ĐỏXanh. Sau khi bị khai thác, hồ sẽ cạn nước và sẽ đầy trở lại khi chu kỳ trăng mới bắt đầu.

Placeholder.png Bên Lề

  • Bom Ngâm được giới thiệu trong bản cập nhật Turn of Tides.