Thịt

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Meat)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Sống / Chín  |  Khô

Wolfgang Portrait.png
Meat makes me strong!

Wolfgang, when examining Meat.

Thịt (Meat)Thực Phẩm rớt từ Lợn, Lợn Canh Gác, Lợn Sói, Chân Cao, Chân Cao Mới Lớn, Bò Lai, Bò Lai Sơ Sinh (mới lớn), Voi Túi, Tôm Hùm Đá, MacTusk, WeeTusk, Deerclops, Quản Thần Cổ Đại, Gấu Lửng, Chuồn Chuồn, Ngỗng/Hươu Sừng Tấm, Vôn Dương, Ngỗng Con, Mèo TrúcThỏ Người. Làm nguyên liệu trong Nồi Hầm. Phơi trên Giá Phơi 2 ngày thành Thịt Khô.

Xem cách dùng thịt.

Thịt Chín

Wilson Portrait.png
Char broiled to perfection.

Wilson, when examining Cooked Meat.

Thịt Chín (Cooked Meat) là Thịt được nấu bằng Lửa Trại, Lò Lửa hoặc Gậy Gọi Sao. Sinh Vật khi chết bởi lửa tạo ra Thịt Chín. Thịt Chín là nguyên liệu tạo Bù Nhìn Thịt.

Gift Icon.png DLC

Trong Reign of Giants DLC, Thịt có thể rơi ra từ Gấu Lửng, Chuồn Chuồn, Ngỗng/Hươu Sừng Tấm, Vôn Dương, Ngỗng ConMèo Trúc.

Trong Shipwrecked DLC, Thịt có thể rơi ra từ Lợn Roan, Bò Lai Nước, Hải LốcDoydoy (trưởng thành).

Trong Hamlet DLC, Thịt có thể rơi ra từ Lợn Thương Gia, Wilba, Hà Mã Sừng Tấm, Tê Tê VàngNhím Mỏ Vịt. Ngoài ra còn có thể mua ở Tiệm Tạp Hóa với giá 5 Oinc.

Don't Starve Together icon.png Don't Starve Together

Trong Don't Starve Together, Thịt có thể rơi ra từ Kiến Sư Tử, Hươu Không Mắt, Hươu NgọcCóc Nấm.

Ngoài ra, Wilson có thể chế tạo Thịt thông qua Chuyển Đổi Mềm I.

Icon Tools.png Sử dụng

Meat.png
Fire Pit.png
Cooked Meat.png
Meat.png
Drying Rack.png
Jerky.png
Normal Meats.png
Birdcage.png
Egg.png
Normal Meats.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png
Meats.png

×(≥ 3.0)

Filler.png
Crock Pot.png
Meaty Stew.png
Pig Skin.png
Twigs.png
Twigs.png
Meat.png
Meat.png
Science Machine.png
Ham Bat.png
Cooked Meat.png

×4

Boards.png

×4

Beard Hair.png

×4

Prestihatitator.png
Meat Effigy.png
Don't Starve icon.png

Blueprint.png Thư viện ảnh