Bảng Hiệu

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Sign)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Waxwell Portrait.png
Nó nói ... không có gì.

Maxwell

Bảng HiệuKiến Trúc nhân tạo. Không viết lên được, chỉ dùng để làm mốc. Đặc biệt hữu ích khi muốn đánh dấu một nơi không hiện trên Bản Đồ, như Nấm Cây Lam hoặc đàn Bò Lai.

Tạo ra từ 1 Ván Ép và cần Máy Khoa Học để tạo mẫu. Khi bị phá hủy thì trở lại thành Ván Ép, cho phép người chơi dựng lại Bảng Hiệu ở chỗ khác.

Don't Starve Together icon.png Don't Starve Together

Trong Don't Starve Together, Bảng hiệu có thể được viết lên sau khi được đặt, giống như Bảng Chỉ Hướng. Khi viết về một bảng hiệu, hộp thoại sẽ cung cấp tùy chọn để hủy bỏ, tạo ra văn bản ngẫu nhiên, hoặc viết một đoạn văn. Các hộp văn bản cũng có thể được lựa chọn và đánh vào. Không có giới hạn về những người gì có thể viết vào chúng hoặc những gì có thể được viết trên đó, nhưng họ chỉ có thể được viết trên một lần. Khi kiểm tra, các nhân vật của người chơi kiểm tra nó sẽ nói gì được viết trên tấm biển.

Placeholder.png Bên lề

Blueprint.png Thư viện Ảnh