Nền Gạch Cổ

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Ancient Stonework)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Wolfgang Portrait.png
Step stones.

Wolfgang

Nền Gạch Cổ (Ancient Stonework) là một loại Đất độc quyền của Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản mở rộng Return of Them. Nó chỉ tồn tại ở quần xã Tàng Thư Cổ Đại, không như Đất Cổ Xưa, nó có thể xúc lên bằng Chĩa.

Placeholder.pngBên lề

Blueprint.png Thư viện ảnh