Tâm Dịch Chuyển

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Telelocator Focus)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Winona Portrait.png
Sẵn sàng chạy thử nghiệm!

Winona, when examining a Gem Stand.

Tâm Dịch Chuyển là một Kiến Trúc có thể chế tạo được tìm thấy trong Thẻ Ma Thuật và được sử dụng để kiểm soát tính ngẫu nhiên của Gậy Dịch Chuyển. Nó yêu cầu một Tay Máy Bóng Tối để làm nguyên mẫu, và tốn 4 Nhiên Liệu Ác Mộng, 4 Gỗ Sống và 8 Vàng Thỏi để chế tạo.

Khi dựng xong, Tâm có ba ô cho người chơi đặt 3 viên Ngọc Tím vào để kích hoạt nó. Khi người chơi dùng Gậy Dịch Chuyển (click chuột phải vào biểu tượng trong giỏ đồ), chúng sẽ được dịch chuyển ngay tới giữa vùng Tâm kích hoạt gần nhất. Sau khi thực hiện, Ngọc biến mất và cần tái nạp lại trước khi dùng Tâm. Nếu người chơi đã đặt 3 viên Ngọc Tím vào các ô nhưng không muốn kích hoạt nó có thể lấy lại ngọc ra.

Prototype.png Mẹo

  • Sinh vật dang dịch chuyển có thể ngẫu nhiên bị sét đánh cháy, kéo theo lửa lan rộng trên đường đi. Xây tường quanh Tâm Dịch Chuyển sẽ ngăn lửa lan, nhưng đặt Cột Thu Lôi gần nó sẽ ngăn hoàn toàn trường hợp này.
  • Nơi đặt tốt nên để ở giữa Bẫy Răng.
  • Deerclops có khả năng phá hủy Tâm Dịch Chuyển.
  • Nếu người chơi đang đứng ở trung tâm của Tâm Dịch Chuyển và sử dụng Gậy Dịch Chuyển trên mình, họ sẽ được dịch chuyển đến Tâm Dịch Chuyển gần thứ hai.
  • Trong DLC Hamlet, một cách nhanh chóng để thu thập các bộ phận của Khổng Lồ Sắt ở một vị trí mong muốn là sử dụng Gậy Dịch Chuyển và Tâm Dịch Chuyển, với chi phí là đá quý và Gỗ sống.

Placeholder.png Bên lề

  • Được thêm chính thức từ bản cập nhật Hungry for your Hunger. Trước đó nó không có ô để đặt Ngọc TÍm và có số lần sử dụng vô hạn.
  • Từng nằm trong thẻ Ngọc (Gemlogy tab) (đã xóa).

Blueprint.png Thư viện ảnh