Thẻ Hàng Hải

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Nautical Tab)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Biểu Tượng Thẻ

Hàng Hải là những vật dụng có trong bản mở rộng ShipwreckedHamlet.

Các món này đều liên quan đến Thuyền, cũng như các vài khác mà giúp ích cho việc sống sót và nuôi trồng trên Biển. Thuyền là cách duy nhất để đi lại giữa các đảo trong thế giới Shipwrecked. Người chơi khởi đầu sẽ có thể làm một hoặc Bè Gỗ để di chuyển, trừ khi chơi Wickerbottom, Walani hay Woodlegs bởi họ có thể chế tạo hoặc có sẵn Thuyền Chèo, Ván lướt hay thuyền The 'Sea Legs' ngay từ đầu.

Thuyền càng cao cấp sẽ có thêm ô trang bị riêng cho một cái Buồm, một nguồn sáng, một cái Pháo thuyền, một cái Pít-tông mỏ vịt hay một cái Lưới Rà. Thuyền Chở Hàng có thêm sáu ô hành trang, và Thuyền Thiết GiápĐộ Bền cao nhất trong tất cả thuyền. Hàng Hải cũng có vài món Trang Phục liên quan đến thuyền như là Mũ Cướp Biển hay Áo Phao.

Vật Dụng Chế Tạo và Kiến trúc

Những vật dụng sau đây có thể chế tạo trong Thẻ Hàng Hải: