Ống Nhòm

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Siêu Ống Nhòm)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wilson Portrait.png
I spy with my little eye...

Wilson

Ống Nhòm là một vật phẩm thuộc thẻ Thẻ Hàng Hải độc quyền của Shipwrecked DLC. Để tạo nó cần dùng tới Máy Khoa Học và cần sử dụng 1 Chai Rỗng, 1 Da Lợn, và 1 Vàng Thỏi. Nó còn là quà tặng của Yaarctopus khi trao đổi bằng Gỏi Hải Sản.

Khi trang bị, nó có thể nhìn được một phần bản đồ bằng cách người chơi nhấp chuột phải. Phạm vi nhìn được khi sử dụng sẽ thay đổi vào thời gian trong ngày hay ở trên thuyền cũng như vào Mùa Bão.

Siêu Ống Nhòm

Woodlegs Portrait.png
Eye see clear ta th'horizon!

Woodlegs

Siêu Ống Nhòm là một vật phẩm tốt hơn Ống Nhòm, nó gấp đôi phạm vi nhìn được của Ống Nhòm. Nó có thể chế tạo ra bởi 1 Ống Nhòm, 1 Mắt Của Cá Mập Hổ và 1 Vàng Thỏi. Nó cũng cần Máy Khoa Học để tạo bản mẫu và có thể bị thổi bay bới Gió Lớn.

Cả hai loại đều có thể được tìm thấy trong rương của Điểm Đánh Dấu X .

Gift Icon.png Nội dung có thể tải xuống

Trong Hamlet DLC, Ổng Nhòm có thể tìm thấy trong Trại Cướp Bí Mật.

Prototype.pngMẹo

  • Khoảng cách được mở ra bởi Ống Nhòm được mở ra khá thấp khi ở trên thuyền, Vì vậy dùng nó trên thuyền không có nhiều ích lợi gì . Tuy nhiên, một phần lớn của bản đồ chưa mở có thể được mở bằng cách bạn nhìn sang hướng khác khi ở trên đất liền vào thời gian cũng như thời tiết tốt.

Placeholder.png Bên Lề

  • Sự khác biệt trong Siêu Ống Nhòm được thay đổi bằng Mắt Của Cá Mập Hổ, Cập nhật nó cùng với Mắt Của Cá Mập Hổ.

Blueprint.png Thư viện ảnh